Дотримання законодавства про освіту в умовах воєнного стану | Times ZT

Дотримання законодавства про освіту в умовах воєнного стану

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, обмежуються конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені Конституцією України, в тому числі, право на працю та право на освіту.

Разом з тим, варто пам’ятати, що відповідно до статті 68 Конституції України кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Із введенням воєнного стану в Україні для багатьох установ склались несприятливі умови для повноцінного функціонування. Втім робота навчальних закладів відновилась.

На даний час одним із актуальних питань у керівників та засновників закладів освіти є питання організації роботи та оплати праці педагогічних працівників.

На даний час питання роботи та оплати праці педагогічних працівників врегульовано Законами України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (стаття 57-1), «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX, Кодексом законів про працю України (статті 60-2, 113), постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 221 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану», Галузевою Угодою між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2021-2025 роки, що зареєстрована Міністерством економіки України 18.06.2021 за № 12 (пункт 8.3.3).

Виходячи із змісту вищевказаних нормативних документів керівники закладів загальної середньої освіти можуть:

  • запровадити організацію освітнього процесу в дистанційній формі і відповідно для педагогічних працівників дистанційний режим роботи;
  • запровадити простій для працівників, яких неможливо забезпечити роботою відповідно до статті 113 КЗпП України з оплатою в розмірі середньомісячної заробітної плати, але не нижче двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу);
  • надати за бажанням працівника основну щорічну відпустку тривалість 24 календарні дні або додаткову відпустку на яку працівник має право;
  • надати відпустку без збереження заробітної плати на період дії воєнного стану.

Більш детально питання оплати праці працівників закладів освіти викладено в листі МОН №1/4444-22 від 25.04.2022 «Про оплату праці працівників закладів освіти». https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-oplatu-praci-pracivnikiv-zakladiv-osviti

Не менш актуальним на даний час є питання зарахування діток до 1-го класу.

Нормативним документом, який регулює питання зарахування дітей до закладів загальної середньої освіти є Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 (далі – Порядок).

Згідно з пунктами 4 та 5 Порядку, зарахування до закладу освіти здійснюється на підставі заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини, до якої додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010 № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2010 за № 794/18089.

Звертаємо увагу, якщо внутрішньо переміщені особи, не мають вищевказаних документів то їх діти можуть бути зараховані до закладу освіти без подання зазначених документів. Разом з тим, такі особи повинні мати документ, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист).

У разі відсутності свідоцтва про народження дитини, внутрішньо переміщені особи можуть звернутись до керівника закладу освіти, який в свою чергу зобов’язаний сприяти в його оформленні та невідкладно поінформувати орган опіки і піклування за місцем проживання дитини чи місцезнаходженням закладу освіти.

Якщо документи на зарахування до 1 класу подають особи, які є внутрішньо переміщеними особами, але не зареєстрованими на цій території, заклад освіти сприяє їх реєстрації і не відмовляє у прийомі документів.

Зарахування дитини до 1 класу закладу освіти проводять у терміни, визначені главою 1 розділу ІІ Порядку. Оскільки здобуття загальної середньої освіти, у тому числі початкової, гарантується на рівних умовах усім громадянам України, зарахування до 1 класу може бути проведено без процедури жеребкування.

Якщо кількість заяв на зарахування до 1 класу перевищує планову загальну кількість місць у 1 класах, керівник закладу освіти вживає заходів щодо:

– раціонального використання наявних у закладі освіти приміщень;

– ініціює перед органом, у сфері управління якого перебуває заклад освіти: відкриття додаткового (додаткових) класу (класів);

– внесення необхідних змін до організації освітнього процесу;

– вивільнення приміщень, що використовуються не за призначенням (у тому числі шляхом припинення орендних відносин).

У разі якщо після вжиття вичерпних заходів кількість потенційних першокласників перевищує спроможність закладу освіти, орган, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, невідкладно має запропонувати на вибір батьків таких дітей перелік закладів освіти, максимально доступних і наближених до місця їх проживання.

Батькам учнів важливо пояснити, що держава гарантує здобуття загальної середньої освіти в закладі тієї територіальної громади, де зареєстрована особа, у тому числі і як внутрішньо переміщена, та за найбільш безпечною для дитини формою навчання, що може забезпечити заклад освіти. Гарантія діє і у разі зміни місця проживання дитини протягом навчального року.

Більш детальна інформація з цього питання міститься в листі МОН № 1/4202-22 від 16.04.2022 «Щодо зарахування до 1-го класу закладів загальної середньої освіти» https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zarahuvannya-do-1-go-klasu-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti

Будьте першим, хто прокоментував "Дотримання законодавства про освіту в умовах воєнного стану"

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.


*