Як стати на облік до центру зайнятості в 2018

Як стати на біржу в 2018
 1. Державне регулювання зайнятості населення
 2. Хто має право на отримання статусу безробітного?
 3. До якого центру зайнятості необхідно звертатися?
 4. Які документи необхідні для реєстрації безробітного?
 5. Виплати по безробіттю
 6. Як зареєструватись в центрі зайнятості, Як стати на біржу (покрокова інструкція)
 7. Підходяща робота для безробітнього

У житті кожної людини може скластися неприємна ситуація, пов’язана з втратою роботи. На пошук нової роботи потрібен час, а в проміжок безробіття необхідні джерела існування. Що робити та куди звертатися, поміркуєте Ви? У цей момент на захист нам повинна прийти Держава! Що гарантується Конституцією України:

Стаття 46 | TIMES.ZT

Тож , для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері зайнятості населення створено Державну службу зайнятості.

Державна служба зайнятості | TIMES.ZTНе для кого не таємниця, а можливо хтось з практики знає, що стати на облік до центру зайнятості – це непросте завдання. Орган виконавчої влади у сфері зайнятості населення дуже неохоче ставить на облік безробітних, їх не зустрічають з відкритими  обіймами та радісною посмішкою на рецепції. Але якщо добре знати свої права та правильно діяти, ніяких перепон перед вами не виникне.

Замість цитувати статті Законів,  ми розпишемо алгоритм дій, щоб кожен пересічний громадянин зміг, не заглиблюючись у законодавство України, отримати корисні рекомендації та скористатись своїм правом.

Отже, зберіться з думками та вперед!

2. Хто має право на отримання статусу безробітного?

1) особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи;

2) інвалід, який не досяг пенсійного віку (встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”)  та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу (відповідно до законів України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” та “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”);

3) особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.

3. До якого центру зайнятості необхідно звертатися?

До територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування.

Тобто, наприклад якщо місце проживання у вас зареєстровано у місті Києві, а перебуваєте Ви в Житомирі, це ніяким чином не впливає на постановку на облік, Ви можете сміливо звертатись до Житомирського міського центру зайнятості.

4. Які документи необхідні для реєстрації безробітного?

Для реєстрація необхідно пред’явити:

 • паспорт громадянина України (в разі його відсутності тимчасове посвідчення громадянина України; особа, яка не досягла 16-річного віку, – свідоцтво про народження та довідку про реєстрацію місця проживання або місця перебування, видану територіальним органом або підрозділом ДМС);
 • облікову картки платника податків;
 • трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує період зайнятості; в разі втрати трудової книжки – дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи або цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує період зайнятості такої особи);
 • диплом або інший документ про освіту;
 • документ, що підтверджує факт припинення зайнятості (цивільно-правовий договір, наказ про звільнення, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців)

Для окремих категорій громадян:

 • копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності пред’являє індивідуальну програму реабілітації (подається тільки інвалідом, який не досяг встановленого пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або державну соціальну допомогу);
 • посвідку на постійне проживання, посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист (тільки для іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію);
 • направлення на роботу, довідка про надання можливості самостійного працевлаштування, довідка про самостійне працевлаштування (для випускників вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням і звернулися до центру зайнятості протягом одного року з дня закінчення навчання);
 • довідка навчального закладу про підтвердження форми навчання (для випускників які навчалися на контрактній основі і звернулися до територіального органу протягом одного року з дня закінчення навчання); Примітка! Випускники вищих та професійно-технічних навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням та є внутрішньо переміщеними особами і звернулися до центру зайнятості протягом одного року з дня закінчення навчання, зазначену довідку не подають
 • довідка про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства (для членів особистого селянського господарства, для яких така робота була основною);

Примітка! Основною роботою для члена особистого селянського господарства вважається,якщо протягом 12 місяців, які передували дню звернення до центру зайнятості, він провадив лише таку діяльність чи одночасно перебував у трудових відносинах або був зайнятим згідно із частиною першою статті 4 Закону України “Про зайнятість населення” менше шести місяців.

 • військовий квиток (військовослужбовцями, крім військовослужбовців строкової служби) Збройних Сил, Національної гвардії, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, утворених відповідно до законів, Держприкордонслужби, СБУ, Держспецтрансслужби, поліцейськими, особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, а також особовим складом воєнізованих аварійно-рятувальних служб, які звільнені із служби за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію);

Крім цього, центр зайнятості може у Вас вимагати довідки, які для підтвердження страхового стажу:

 • довідка ОК-5 (отримується в Управлінні Пенсійного фонду відповідного регіону);
 • довідка про участь на виборах (отримується у Трудовому архіві відповідного регіону).

5. Грошові виплати по безробіттю

Грошові виплати на біржі по безробіттю | TIMES.ZT

А тепер, спробуємо розібратися по крокам, як “стати на біржу”:

6. Як стати на біржу:

1) Обираєте адресу центру зайнятості, до я кого Ви будете звертатись (перелік з адресами центрів зайнятості наведений вище)

2) Збираєте весь необхідний пакет документів (перелік документів наведений вище)

3) Йдете до обраного центру зайнятості з зібраними документами, для отримання статусу безробітного!

Останній крок ми би хотіли розписати більш детально:

Отже, Ви надаєте працівнику центру зібрані Вами документи, на підставі яких працівник заповнює в Єдиній інформаційно-аналітичній системі державної служби зайнятості персональну картку, в якій зазначаються персональні дані безробітного (прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання чи перебування, число, місяць та рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті), відомості про останнє місце роботи або вид діяльності згідно із частиною першою статті 4 Закону України «Про зайнятість населення», підстава для припинення трудових відносин відповідно до запису в трудовій книжці або іншого виду діяльності, що підтверджено документально.

Персональна картка | TIMES.ZT

Додатки до картки | TIMES.ZT

Після реєстрації, можливі два варіанти подій:

 1. Вас направлять за довідками, яких не вистачає;
 2. Вам видається направлення на працевлаштування.

АЛЕ!!! В даному випадку статус безробітного Вам не призначається. Зараз спробуємо пояснити чому.

Відповідно до порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу.

Статус безробітнього | TIMES.ZT

Отже, якщо для Вас є робота, яка Вам підходить, то статус безробітного не надається. В даному випадку здійснюються консультаційні послуги з пошуку роботи.

Така ситуація вводить людей в оману. Адже, Вас зареєстрували, надають направлення на працевлаштування, але статус безробітного Вам не присвоєно, а тому і допомоги по безробіттю Ви не будете отримувати.

Для того, щоб уникнути направлення на усі види робіт, необхідно пам’ятати, що Вам повинні запропонувати тільки підходящу для Вас роботу.

7. Роботою для безробітного вважається та, яка відповідає:

 • освіті, професії (спеціальності),
 • кваліфікації особи (з урахуванням доступності транспортного обслуговування, встановленої рішенням місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної ради).
 • заробітна плата повинна бути не нижче розміру заробітної плати такої особи за останнім місцем роботи з урахуванням середнього рівня заробітної плати, що склався у регіоні за минулий місяць, де особа зареєстрована як безробітний.

Під час пропонування роботи, яка Вам підходить, враховується:

 • тривалість роботи за професією (спеціальністю),
 • кваліфікація,
 • досвід,
 • тривалість безробіття,
 • потреба ринку праці.

Для осіб, які не мають професії (спеціальності) і вперше шукають роботу, підходящою вважається така, що не потребує первинної професійної підготовки, зокрема безпосередньо на робочому місці, а для осіб, які бажають відновити трудову діяльність після перерви тривалістю, що перевищує шість місяців, підходящою вважається робота за професією останнього місця роботи або робота з проходженням попередньої перепідготовки за новою професією (спеціальністю) за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

У разі коли неможливо надати безробітному роботу за професією протягом шести місяців з дня перебування на обліку в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, йому пропонується підходяща робота з урахуванням здібностей, стану здоров’я і професійного досвіду, доступних для нього видів навчання та потреби ринку праці.

Для громадян, які не працювали за попередньо здобутими професіями (спеціальностями) понад 12 місяців, підходящою вважається робота, яку вони виконували за останнім місцем роботи, а робота за здобутими раніше професіями (спеціальностями) може вважатися підходящою за умови попереднього підвищення кваліфікації з урахуванням потреби ринку праці.

У разі зміни безробітним професії за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, підходящою вважається робота за новою та за попередньою професією (спеціальністю).

Підбір підходящої роботи для інвалідів (у тому числі шляхом розумного пристосування існуючого або створення нового робочого місця) здійснюється відповідно до їх професійних навичок, знань, індивідуальної програми реабілітації та з урахуванням побажань щодо умов праці.

Для безробітних, які не мають професії, або таких, що працювали на роботах, які не потребують спеціальної підготовки, та перебувають на обліку в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, більш як шість місяців, підходящою роботою також вважається участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, тривалість яких перевищує один місяць.

Для громадян, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої перерви  (більш як 12 місяців) – крім громадян, яким до досягнення загальновстановленого пенсійного віку залишилося два і менше років, підходящою роботою також вважається участь у громадських роботах, а також інших роботах тимчасового характеру, що відповідають їх освіті, професії (спеціальності), професійному досвіду, зокрема за спорідненими професіями, та тривають понад один місяць.

Підходящою для безробітного не може вважатися робота, якщо:

 • місце роботи розташовано за межами доступності транспортного обслуговування, встановленої рішенням місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної ради;
 • умови праці не відповідають правилам і нормам, встановленим законодавством про працю та охорону праці (в тому числі якщо на запропонованому місці роботи порушуються встановлені законом строки виплати заробітної плати);
 • умови праці на запропонованому місці роботи не відповідають стану здоров’я громадянина, підтвердженому медичною довідкою.

Також запам’ятайте, що без Вашої згоди Вам не може пропонуватися робота, яка потребує зміни місця проживання!!!

Далі Вам видають «талончик» та направляють до спеціаліста, який приймає у Вас заяву про надання статусу безробітного та ознайомлює з правами та обов’язками, як безробітного.

Потім приймається рішення про надання Вам статусу безробітного, яке оформляється наказом.

Отже, наказом про надання статусу безробітного Вам призначаються виплати по безробіттю.

Якщо ж вас направили за бракуючими довідками чи дали направлення на працевлаштування, після отримання вказаних документів, Ви повертаєтесь до центру зайнятості та проводите всі необхідні дії, тобто Вам необхідно домогтися розвитку подій, який вказаний у вищенаведеному пункті 3, для отримання бажаного результату, який полягає в отримання статусу безробітного.

Підсумовуючи вищевикладене, кожна безробітна особа має право і реальну можливість отримати допомогу по безробіттю. Сподіваюсь, що дана стаття полегшить процес отримання статусу безробітного.

Дар’я ДМИТРУК, юрист Lex Service Group

Тематичні матеріали:

В Житомирі відкрили новий центр зайнятості.

Будьте першим, хто прокоментував "Як стати на облік до центру зайнятості в 2018"

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.


*