Нова процедура акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти: засади та порядок проведення

Сучасний ринок праці України потребує високопрофесійних та конкурентноспроможних фахівців та спеціалістів різних галузей. Тому на часі питання якості фахової передвищої освіти. Якісна фахова передвища освіта – це освіта, яка відповідає вимогам часу, суспільства, ринку праці, європейським та державним стандартам, зорієнтована на потреби учасників освітнього процесу, роботодавців та батьків здобувачів освіти.

Новою процедурою оцінювання якості освітньої діяльності у закладах фахової передвищої освіти за відповідною спеціальністю (фахом) є акредитація освітньо-професійних програм закладів фахової передвищої освіти. Акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти здійснює Державна служба якості освіти України із залученням представників територіальних органів забезпечення якості освіти.

На території Житомирської області загалом нараховується 20 закладів фахової передвищої освіти, що готують фахівців різних галузей, станом на початок червня 2020/2021 навчального року в зазначених закладах навчалося 12,8 тис. студентів. Реалізують державну політику щодо розвитку освіти у системі ЗФПО області 1591 викладач, з-поміж штатних викладачів: 130 осіб кандидатів і докторів наук, 40 осіб заслужені вчителі та працівники освіти, викладачі-методисти – 328 осіб, старші викладачі – 107 осіб. Кадрове забезпечення закладів фахової передвищої освіти є одним із критеріїв оцінювання освітньо-професійних програм під час акредитації.

На сьогодні вже розпочато акредитацію освітньо-професійних програм з-поміж зазначених закладів, з них у 2022 році акредитуватимуть свої освітньо-професійні програми (далі – ОПП) 2 заклади фахової передвищої освіти (далі – ЗФПО).

Акредитація ОПП передбачає проведення експертизи на відповідність таким критеріям:

  • структура та зміст ОПП, які мають відповідати загальній стратегії закладу фахової передвищої освіти, відповідному професійному стандарту, становити логічну взаємопов’язану систему та оновлюватися відповідно до наукових інновацій у відповідній галузі;
  • організація прийому на навчання за ОПП та визначення результатів навчання, отриманих в інших закладах, що теж характеризується чіткістю, зрозумілістю та доступністю;
  • організація освітнього процесу, яка передбачає наявність положення про організацію освітнього процесу, навчальної документації, доступної інформації про оцінювання здобувачів;
  • контрольні заходи, оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти та академічна доброчесність – чіткі та зрозумілі критерії оцінювання навчальних досягнень, наявність Положення про академічну доброчесність;
  • кадрове забезпечення реалізації освітньо-професійної програми, що передбачає відповідний рівень освіти й кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників;
  • освітнє середовище та матеріальні ресурси – фінансові та матеріально-технічні ресурси, достатні умови для осіб з особливими освітніми потребами;
  • внутрішнє забезпечення якості освітньо-професійної програми, що включає аналіз, моніторинг, реагування на виявлені недоліки тощо.

Важливим етапом у підготовці до акредитації ОПП закладу фахової передвищої освіти є процес самооцінювання, який проводиться за критеріями, визначеними наказом № 13 від 06.01.2022, та ознайомленням з Акредитаційним порадником у сфері фахової передвищої освіти, розробленим Державною службою якості освіти України.

Варто зауважити, що акредитація – це не перевірка закладу фахової передвищої освіти, а оцінювання з метою вдосконалення освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, допомога у визначенні їх сильних і слабких сторін. Перевагою нової процедури акредитації є можливість для зацікавлених осіб ознайомитися з її результатами у відкритих джерелах. Детальна інформація щодо процедури акредитації ОПП у закладах фахової передвищої освіти розміщена на офіційному сайті Державної служби якості освіти України (https://sqe.gov.ua/ ).

Будьте першим, хто прокоментував "Нова процедура акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти: засади та порядок проведення"

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.


*